หน้า : พิมพ์หน้านี้ - โครงงานวิทยาศาสตร์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: tutor11 ที่ 28 ก.ย. 20, 21:12 น

โครงงานวิทยาศาสตร์


กระทู้: โครงงานวิทยาศาสตร์
เริ่มกระทู้โดย: tutor11 ที่ 28 ก.ย. 20, 21:12 น
ชื่อผลงาน   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบและใบหูกวางเพื่อใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของรากหัวหอมแดง
ชื่อนักเรียน    
นายวรวิช           บำรุงเกตุ
นางสาวเจิดรัสดา  มุ่นพุก
นางสาวธนพรรณ  พงศ์เลิศคณิต
นางสาวศุภาพิชญ์ สมอ่อน
ชื่อครูที่ปรึกษา     คุณครูสุดใจ  มีจันทร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

                              บทคัดย่อ (Abstract)
   สารแทนนินเป็นสารที่พบมากในพืชที่มีรสฝาด มีฤทธิ์ในการบรรเทาท้องเสีย เร่งการเจริญเติบโตของรากพืชได้ และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ทางผู้จัดทำได้นำสารสกัดหยาบจากพืชที่มีสารแทนนินสูง นำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของรากหัวหอมแดง การทดลองที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินโดยการตกตะกอนโปรตีน ซึ่งมีการวิเคราะห์ในใบหูกวาง เปลือกกล้วยน้ำว้า ผลที่ได้ปรากฏว่าเปลือกกล้วยน้ำว้ามีปริมาณสารแทนนินมากกว่าพืชนิดอื่นเมื่อเทียบกับตะกอน ทางผู้จัดทำได้นำเปลือกกล้วยน้ำว้าและ  ใบหูกวางมาศึกษาทดลองต่อในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ต่อไป การทดลองที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเปลือกกล้วยน้ำว้าและใบหูกวางแบบสดกับแบบแห้งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืชหรือไม่และวัดอัตราการเจริญเติบโตของรากพืช เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ผลปรากฏว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบมีสารแทนนิน  มากที่สุด การทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนของสารละลายเปลือกกล้วยน้ำว้ากับสารละลายใบหูกวางมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืชหรือไม่ ผลปรากฏว่าเปลือกกล้วยน้ำว้ามีอัตราการเร่งการเจริญเติบโตของรากหัวหอมแดงและมีอัตราการเจริญเติบโตของรากพืชได้ดีกว่าใบหูกวาง การทดลองที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนของสารละลายเปลือกกล้วยน้ำว้าและสารละลายใบหูกวางว่ามีผลต่อการแบ่งเซลล์ของรากหัวหอมแดงหรือไม่ ผลปรากฏว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าทำให้เซลล์รากหัวหอมมีการแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม